Dagsrytmen i barnehagen

07.00:   Barnehagen åpner. Barna spiser frokosten sin, holder på med ativiteter eller  leker.   
09.15:   Ryddetid. Vi samarbeider om å gjøre stuene klare til gruppearbeid og lek!
09.30:   Gruppetid, med samlinger og aktiviteter tilpasset alder og modning!
10.30:   Lunsj 
11.30:   Utetid/lek. De minste sover (sovetiden tilpasses til det som passer best for barnet) 
13.30:   "To-måltidet" - Brød/knekkebrød, frukt og grønnsaker
14.00:   Lek/aktiviteter eller gjerne en hvilestund hvis det er behov for det
16.45:   Barnehagen stenger

Vi vil gjerne ha beskjed hvis barnet kommer senere enn 9.30, er syk eller har fri, slik at vi kan tilrettelegge dagen best mulig for barn og personale. Dette kan du selv enkelt registrere i Kidplan.