Sykt barn - når skal barnet holdes hjemme?

Omgangssyke, diare og barnesykdommer smitter lett der mange barn møtes! 

For å unngå smitte, er det viktig at syke barn holdes hjemme. Husk at barnet skal holdes hjemme i 48 timer etter siste oppkast/diare.

Se linken nedenfor om hvilken sykdommer dette gjelder og gjelder ikke.

https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/