Smittespredning i barnehagen

Smittespredning i barnehagen skjer hovedsakelig gjennom direkte eller indirekte kontaktsmitte. Det er vanskelig å unngå smittespredning helt, på grunn av barns lek. Spredning av smittsomme sykdommer forebygges best ved å ha gode generelle hygienerutiner. Vi er nøye på håndvask med såpe og vann etter toalettbesøk, når vi kommer inn etter utetid og før vi skal spise.

Ved smittsom sykdom vil barnets allmenntilstand ofte gjøre det nødvendig at barnet holdes hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand må alltid baseres på skjønn. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, og barnet skal være feberfri. Barn med diare og oppkast må holdes hjemme i 48 timer etter siste "tømming".