Foreldremedvirkning

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldre i barnegruppen. Foreldrerådet har møte samtidig med foreldremøtet om høsten, og den viktigste oppgaven her er å velge representant til samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av en valgt representant fra foreldregruppen og en representant fra personalet, og i tillegg er styrer med som sekretær i gruppen. SU skal være et rådgivende, samordnende og kontaktskapende organ. Representantene kan komme med råd og innspill, og arrangere temakvelder og andre arrangementer som kan skape kontakt mellom barnehagen og hjemmene.

Informasjonskanaler

Vi legger vekt på å ha en tett og god dialog med foreldrene. Dette begynner allerede før barnet begynner i barnehagen, med oppstartssamtalen vi gjennomfører med nye foreldre før sommerferien.

Vi jobber stadig med å utvikle informasjonskanalene våre, for å sikre at dere er oppdatert på hva barna deres gjør i det daglige. Vi bruker nettsiden vår og Kidplan aktivt for å legge ut informasjon, og for å ha en god dialog med foreldre. 

I Kidplan kan foreldrene kommunisere med barnehagen gjennom sms/mail. Her har også foreldrene tilgang til sitt barns mappe, der det av og til blir lagt bilder som dere kan laste ned.