Priser fra 01.01.2021

Tid i barnehagen Pris Matpenger Totalt
100% 3230,- 350,- 3580,-
80% 2930,- 320,- 3250,-

 

30% søskenmoderasjon på barn nr. 2

50% søskenmoderasjon på barn nr. 3 eller flere.

Kun rabatt på plassen, ikke på maten.

Ekstra dag kr 300,-

Kan du få redusert barnehagepris?

Hvis husholdningen har lavere samlet brutto årsinntekt enn 592 167 kr kan det søkes om redusert pris.

Gratis kjenetid

Alle 2, 3, 4, 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart, i familier med samlet brutto årsinntekt under    583 650 kr (gjelder barnehageåret 2020/2021) kan søke om 20 timer gratis barnehage pr. uke.

For barnehageåret 2021/20222 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i 2016, 2017, 2018 og 2019.

Søknadskjemaet finner dere på Arendal.kommune.no

https://auth.prod.vigilo-oas.no/login?signin=be26fcba8633b46a8e632174c87275bb

Skjemaet er elektronisk og krever pålogging via id-porten(MinId/BankId e.l)